Terms and Conditions

We willen u er nogmaals op wijzen dat het belangrijk is dat de gebruiker het Terms and Conditions voor de website zorgvuldig voordat u deze bezoekt www.casaverano.no

CasaVerano, met fiscaal adres aan de Avenida Costa Azul, Ciudad Quesada, 03170 Rojales (Alicante) is de eigenaar van het domein www.casaverano.no. Het e-mailadres waarmee de gebruiker www.casaverano.no (hierna te noemen "de Website") is info@casaverano.no in geval van nood om contact op te nemen.

1. TOEGANG TOT DE WEBSITE www.casaverano.no

CasaVerano behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot haar website (www.casaverano.no) en / of toegang tot de diensten die hij aanbiedt, alleen of door een derde, zonder voorafgaande kennisgeving, voor de gebruikers die deze Algemene Terms and Conditions en / of specifieke voorwaarden die kunnen worden toegepast, indien van toepassing.

2. INFORMATIE DIE WE OP HET WEB VERSTREKKEN, DE UPDATE EN WIJZIGING

CasaVerano spant zich in en neemt alle maatregelen opdat de online ervaring van onze klanten, de bezoeker of de gebruiker van het web bevredigend is, maar garandeert in geen geval de goede werking van de website.

CasaVerano kan, zonder voorafgaande kennisgeving; de inhoud van haar website op elk moment bijwerken, herzien of verwijderen. Dit recht omvat ook alle functies van de website, inclusief het toegangsformulier, manieren om gegevens te verzamelen, het gebruik van bestemmingspagina's, interactie met sociale media of advertenties, zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. Om de informatie naar waarheid en zonder typefouten op haar website te verstrekken, CasaVerano stelt alles in het werk. Als dit soort fouten op enig moment optreedt, CasaVerano zal het onmiddellijk corrigeren vanaf het moment van kennis.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BELEID

We verwachten dat de gebruikers van onze website onze intellectuele eigendomsrechten respecteren. CasaVerano bezit de intellectuele eigendomsrechten van zijn website, het ontwerp, de navigatiestructuur en de mogelijke verschillende elementen. Het komt ook overeen met de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten ervan in welke vorm dan ook en, in het bijzonder, de rechten op reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie.

CasaVerano bezit alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, intellectuele of industriële eigendomsrechten van alle inhoud, informatie en elementen waartoe de klant, de bezoeker, de gebruiker toegang heeft via de website (www.casaverano.no). Toegang tot de inhoud of elementen van de website geeft de gebruiker in geen geval het recht om de inhoud of elementen die door de website of diensten van een derde partij worden aangeboden, te wijzigen, reproduceren, verspreiden, exploiteren of openbaar te maken voor het publiek of elk ander recht verlenen dat de houder van het recht treft.

Tenzij u de voorafgaande en duidelijke schriftelijke toestemming heeft CasaVerano, is het absoluut verboden om sommige delen of alle inhoud van het web voor commerciële of openbare doeleinden te wijzigen, kopiëren, hergebruiken, exploiteren, reproduceren, openbaar te maken, te verzenden of op enigerlei wijze te verspreiden.

De gebruikers of bezoekers kunnen onze inhoudsinformatie gebruiken door een link naar onze site te specificeren of door de bron als de website te specificeren www.casaverano.no of kan de berichten delen via een link naar de website. Maar zonder duidelijke toestemming van CasaVerano en zonder dat er wordt verwezen naar de bron van herkomst zoals de Website, is het niet toegestaan ​​de inhoud van de Website te kopiëren en te plakken op andere websites of blogs.

4. TAAL

In CasaVerano, we doen zaken in 4 talen. De gebruiker kiest zijn voorkeurstaal bij het bezoeken van de website en alle informatie op de website wordt weergegeven in de door de gebruiker gekozen taal. De taal waarin we communiceren met onze klanten, de gebruiker van de website, het invullen van de webformulieren zal in de gekozen taal zijn.

5. VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij informeren u over de voorwaarden waaraan uitsluitend moet worden voldaan als u als gebruiker de inhoud van de Website gedeeltelijk wilt visualiseren, afdrukken of downloaden.

• Het doel of de manier van gebruik moet compatibel zijn met de doeleinden van de website.

• U kunt alleen gegevens of informatie verkrijgen voor privé- en persoonlijk gebruik. Het kan in ieder geval niet worden gebruikt in sociale media, andere websites of diensten of pers. Als u geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van CasaVerano, is het ten strengste verboden om te gebruiken voor commerciële doeleinden, transmissie of openbaar te communiceren.

• De tekst of afbeeldingen die bij de afbeeldingen, pictogrammen of afbeeldingen horen, zijn onafscheidelijke onderdelen. De grafische afbeeldingen, pictogrammen of afbeeldingen van de website kunnen dus niet afzonderlijk van de tekst of de rest van de afbeeldingen die erbij horen worden gebruikt, gekopieerd of verspreid. Bovendien, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CasaVeranokan geen van de elementen of inhoud van de website op enigerlei wijze worden gewijzigd.

6. DISCLAIMER EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN CASAVERANO

a) Toegang tot de website of de inhoud ervan

CasaVerano spant zich voortdurend in zodat de gebruikers of bezoekers de website correct kunnen bezoeken en doet zijn best om de website up-to-date te houden, maar garandeert niet de afwezigheid van fouten of onderbrekingen bij het bezoeken van de website of de inhoud ervan, noch dat deze wordt bijgewerkt.

CasaVerano is het het beste om het probleem op te lossen zodra ze op de hoogte zijn van fouten, verbindingsproblemen of gebrek aan inhoudsupdates. Maar het is alleen mogelijk als de oorzaken er niet van afhangen CasaVerano, de Website of de server, noch deze oorzaken maken het moeilijk of onmogelijk om te implementeren.

De toegang tot de Website en het onbewogen gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. Voor de gevolgen of schade die voortvloeien uit dit soort gebruik of toegang, CasaVerano kan niet verantwoordelijk worden gehouden. Maar CasaVerano kan de gepaste procedures tegen de gebruiker starten via de beschikbare rechtsmiddelen, en de vergoeding eisen van schade die kan optreden aan het merk, de website of CasaVerano.

b) Het computersysteem van de gebruiker en beveiligingsfouten

CasaVerano doet zijn best en neemt alle nodige maatregelen voor virusbescherming en technische beveiliging, maar garandeert niet dat de inhoud, gegevens, computersystemen of soortgelijke materialen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Aldus CasaVerano kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsfouten die kunnen optreden of voor enige schade die kan worden veroorzaakt aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de opgeslagen bestanden of documenten. Deze schade kan het gevolg zijn van een storing of niet-bijgewerkte versie van de browser of het bestaan ​​van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt voor de verbinding met de diensten en inhoud van de website.

c) Externe links en gekoppelde inhoud

CasaVerano website kan links bevatten naar webpagina's of websites van derden die verband houden met zijn bedrijf of doelstellingen. Dit soort links zou de gebruiker van onze website halen.

CasaVerano is niet verantwoordelijk voor inhoud die is gelinkt vanaf haar website of enige andere diensten die we via haar aanbieden, tenzij ze daarmee verband houden, noch garandeert het niet-bestaan ​​van virussen of andere elementen die problemen kunnen veroorzaken in hardware, software, documenten of bestanden van de gebruiker , met uitsluiting van enige aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de gebruiker is toegebracht.

CasaVerano moet per e-mail worden gecontacteerd via info @casaverano.no als een gebruiker, klant of een derde partij die van mening is dat de inhoud of diensten die op de website of gelinkte pagina's worden aangeboden onwettig zijn of schade toebrengt aan eigendommen of rechten van de gebruiker zelf, een klant of een derde die tot schadevergoeding is gehouden. In het bijzonder als ze zijn;

  • Inhoud, diensten of activiteiten die door de Spaanse strafwetten en -regelgeving als strafbaar worden beschouwd,
  • Inhoud of activiteiten die in gevaar kunnen brengen, de openbare orde of veiligheid, strafrechtelijk onderzoek en nationale defensie,
  • Inhoud of activiteiten die intellectuele of industriële eigendomsrechten schenden
  • Inhoud of activiteiten die de volksgezondheid in gevaar brengen, respect voor de waardigheid van de persoon, het non-discriminatiebeginsel en de bescherming van gezondheid en jeugd.

7. AANSPRAKELIJKHEID en VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker van de website gaat akkoord met deze Algemeen Terms and Conditions, ook met de instructies of waarschuwingen die daarin of via onze website worden vermeld. De gebruiker stemt er ook mee in om altijd te handelen in overeenstemming met de wet, gewoonten en vereisten van goede trouw, met de nodige toewijding aan de aard van de service die wordt genoten. Acties of manieren om de Website te gebruiken die de normale werking van de Website, de eigendommen of de rechten van CasaVeranomoeten de rest van de gebruikers of een derde partij in het algemeen worden vermeden.

Als gebruiker bent u, in het bijzonder, zonder enige beperking van de verplichting die in het algemeen is aangegaan in overeenstemming met de vorige sectie, verplicht bij het gebruik van het internet en bij het invullen van de bestaande formulieren erin om hieronder vermeld:

U dient uw gegevens eerlijk en correct te verstrekken en up-to-date te houden en u mag geen valse identiteiten gebruiken of zich voordoen als anderen bij het gebruik van de website.

U mag op of van onze website geen informatie of materiaal betreden, opslaan of verspreiden dat bedreigend, lasterlijk, obsceen is, aanzet tot geweld, xenofoob, tot discriminatie op basis van ras, geslacht, ideologie, religie of op enigerlei wijze de openbare orde schendt, grondrechten, openbare vrijheden, eer,  of afbeelding van derden en in de algemeen geldende regelgeving.

U mag geen computerprogramma's, gegevens, virussen, codes, hardware of telecommunicatieapparatuur, instrumenten of enig ander elektronisch of fysiek apparaat op onze website betreden, opslaan of verspreiden via onze website dat in een van de services schade aan de website kan veroorzaken, of in een van de apparatuur, systemen of netwerken van CasaVerano van een gebruiker, van de aanbieders van de Website of van een derde partij in het algemeen, of die op een andere manier in staat is om enige vorm van wijziging te veroorzaken of de normale werking ervan te verhinderen.

Tenzij u vooraf een afspraak heeft met CasaVerano, mag u geen activiteiten uitvoeren zoals reclame, commerciële of promotionele exploitatie via de Website.

U mag de informatie die u via de website hebt verkregen niet gebruiken voor het verzenden van advertenties, berichten voor directe verkoop of voor enig ander commercieel doel, of om persoonlijke gegevens van derden te verzamelen of op te slaan.

U mag de gegevens, informatie, programma's of elektronische documenten waartoe behoren niet vernietigen, wijzigen of uitschakelen CasaVerano of andere derde partijen.

U mag via de Website geen inhoud introduceren, opslaan of verspreiden die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, industriële of bedrijfsgeheimen van derden of deze schaadt, of inhoud die, in overeenstemming met de wet, niet het recht heeft om deze beschikbaar te stellen aan derden.

8. HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA

Onze website bevat sociale netwerken en stelt de gebruiker in staat om via deze netwerken te communiceren, zoals FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN en GOOGLE.

As CasaVerano we gebruiken sociale media om naar onze klanten te luisteren, hen te informeren, te helpen en ervoor te zorgen dat ze veilig toegang hebben tot onze diensten die worden geleverd door een professioneel team. En dit zijn ook de media waarmee de gebruikers hun mening kunnen delen. Daarom streven we naar een constructieve en respectvolle communicatie via sociale media. Om deze reden presenteren we hier onze regels, naast die van onze Website, die de communicatie via sociale netwerken regelen:

a. Sociale netwerken zijn openbare platforms; dus moeten de gebruikers dit in gedachten houden terwijl ze communiceren op die platforms van CasaVerano. Ze mogen geen persoonlijke gegevens, informatie of beeldmateriaal delen waartegen kan worden gebruikt.

Het taalgebruik in netwerken moet correct, constructief en respectvol zijn.

c. CasaVerano behoudt zich het recht voor om, zonder recht op antwoord, elke bijdrage te schrappen die:

  • Kan fundamentele rechten schenden, lasterlijk of discriminerend zijn of andere gebruikers bedreigen of CasaVerano of dat is illegaal,
  • Bevat gegevens van derden zonder toestemming
  • Bekritiseert of diskwalificeert andere gebruikers of CasaVerano
  • Bedoeld om de gebruiker te adverteren of privé-zaken te doen.
  • Is niet gerelateerd aan het thema van het kanaal, het merk of CasaVerano producten en diensten

d. CasaVerano gebruikt zijn sociale netwerken om contacten te leggen, meningen uit te wisselen en constructieve debatten te creëren. Daarom mogen ze niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals claims, ARCO-rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, annulering en oppositie) of klachten indienen. Voor al deze onderwerpen kunt u op onze website specifieke richtlijnen en manieren vinden en eventuele problemen oplossen door een bericht achter te laten op info@casaverano.no. Er worden geen specifieke problemen of controverses opgelost in sociale mediakanalen.

e. CasaVerano is alleen verantwoordelijk voor wat het publiceert op sociale media, in geen geval vallen publicaties van derden onder zijn verantwoordelijkheid.

f. De opmerkingen en documentatie die door de gebruiker in het CasaVerano sociale mediakanalen kunnen worden gebruikt door CasaVerano. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld omdat hij als favoriet wordt gemarkeerd of via het formulier dat door elk netwerk wordt ingesteld. Ze kunnen op elk moment hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen info @casaverano.no. Het gebruik van deze bijdragen zal geen geldelijke of materiële tegenprestatie opleveren.

g. De gebruiker kan de inhoud van de website alleen delen via sociale media door het auteursrechtbeleid te respecteren in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

9. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De beschikbaarheid van de diensten en / of inhoud van de Website is voor onbepaalde tijd. Niettegenstaande het voorgaande, CasaVerano kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de beschikbaarheid van de webdienst (geheel of gedeeltelijk) en / of een deel van de diensten eenzijdig beëindigen, opschorten of onderbreken, onverminderd hetgeen hierover is afgesproken, in de overeenkomstige specifieke omstandigheden.

10. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Houd er rekening mee dat de gegevens die we verkrijgen via de CasaVerano website wordt overgedragen, verwerkt en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte. We geven om de privacy van onze gebruikers en daarom ondernemen we maatregelen om uw informatie te beschermen. 

10. TOEPASSELIJKE WET

Het Terms and Conditions van deze website vallen onder de Spaanse wet en blijven voor alle doeleinden onderworpen aan de Spaanse rechtbanken.

CasaVerano, de bezoekers van deze website en elke andere persoon die gebruik maakt van een dienst die erop wordt aangeboden, wijst uitdrukkelijk elke andere jurisdictie af die kan overeenkomen, onverminderd de bevoegdheid die voortvloeit uit het Ministerie van de wet en de rechtbanken en tribunalen van de stad Alicante zijn geautoriseerd voor de oplossing van elke vraag die kan rijzen als gevolg van de interpretatie, toepassing en vervulling van deze voorwaarden, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

* Dit document is bijgewerkt in januari 2020.

Vergelijk aanbiedingen

Vergelijk